Hem Affärsmodell

Affärsmodell

Böcker som lönar sig

Andra generationens egenutgivning innebär att de etablerade författarna, likt artister i musikbranschen, idag lämnar de stora förlagshusen och organiserar sig på nya lönsamma sätt för att få större kontroll över sitt varumärke, sina rättigheter och få en större del av intäkten.

Att vara mer delaktig i förpackningen och försäljningen av slutprodukten är en stark trend i bokbranschen. Det är i dessa moment författaren kan stärka lönsamheten i sitt arbete. Författarna skriver avtal med Lava som produktionspartner, där författarens varumärke och plattform står i centrum. Varje ny bok bemannas med en unik lansering, med författaren som beställare, medan förlaget säkerställer kvalitén i utgivningen hela vägen från innehåll, språk produktion och försäljning/lansering.

Den nya avtalsmodellen

I förlagssverige finns det utrymme för intäktsmodeller där författaren få lejonparten av intäkterna – till skillnad mot de traditionella förlagens avtalsmodell där förlaget äger rättigheterna och behåller ca 70-80 procent av intäkterna.