Avtal/Option om film

Visar någon av våra samarbetspartners intresse så signeras avtal/option om film, avtalet gäller ofta 24 till 36 månader med möjlighet till förlängning. Du som författare får royalty på filmintäkterna.