Du söker kontakt

Du söker kontakt med en eller flera agenter, producenter och andra intressenter för att testa ditt manus eller filmidé.