Filmproduktion startas

Produktionen kan sätta igång.