Den inre världen : meditationer och mentala övningar för välbefinnande, personlig och andlig utveckling

2023

”Såsom i det inre så ock i det yttre”

 

I den här boken får Du följa med på en resa genom mentala och andliga övningar som kommer förändra Ditt liv.

 

Många av oss fastnar i den yttre verkligheten och ser ibland ingen utväg.

 

Genom meditationer kan Du uppmärksamma tankar och känslor för att också kunna reagera och agera i det yttre.

 

Författaren är psykolog och samlat en rad användbara meditationsövningar, hämtade från hennes arbete inom sjukvården, men också från resor till Indien och självupplevda erfarenheter

 

En bok för inre lugn, inspiration och utveckling!

ISBN 9789189723504

Om författaren

Gunvi är utbildad psykolog från Uppsala Universitet och Göteborgs Universitet och hon har arbetat som klinisk psykolog och neuropsykolog. De senaste tio åren har hon arbetat vid Vårdcentral, där Mindfulnessträningen kom i fokus. Parallellt har hon också de senaste 20 åren deltagit i andliga utvecklingsforum och Retreater i Indien, som inspirerat till ett holistiskt synsätt på hälsa och välbefinnande. Meditationen som verktyg har här följt henne som en röd tråd från 1970-talet och framåt. Gunvi skriver även poesi och dikter och skrivandet som kreativ uttrycksform har fått en alltmer större betydelse.

Rekommenderas för dig