En annan tanke

2023

Gabriel har avslutat sista årskursen i grundskolan och han ser fram mot sommarlovet. Några veckor av lovet ska han tillbringa hos farfar som bor på en ö i skärgården, där också hans bästa vän och klasskamrat Tom bor med sin familj. Det är något Gabriel gjort sedan några år tillbaka och han har samlat på sig många fina minnen från dessa somrar.  Han står sin farfar nära och uppskattar de samtal och tankar som han delat med honom under deras sommarveckor tillsammans.

Den här sommaren berör samtalen även de djupare livsfrågorna och de kommer även in på vad döden innebär. Är döden det definitiva slutet på all upplevelse, eller kanske en dörr in till en annan och annorlunda upplevelse och tillvaro, är bland annat frågor de ställer sig.

Föga anar Gabriel hur han senare ska erinra sig det samtalet när dramatiska händelser inträffar som helt omkullkastar hans hittills så trygga tillvaro. Det är händelser som kommer att påverka resten av hans liv. Inte bara hans vardag och nära relationer utan även hans syn på allas vår existens, livet och döden. Berättelsen sträcker sig från den tonårige Gabriels liv upp i vuxen ålder. Det är en berättelse om djup sorg men också om hur hopp, vänskap och kärlek kan övervinna även de mörkaste stunder i en människas liv.

ISBN 9789189723887

Rekommenderas för dig