Christer Asplund

Hem Författare Christer Asplund

Om Christer Asplund

Christer Asplund Christer har alltid styrts av ledarskapsfrågorna i relation till lokal utveckling, attraktionsbyggande för investeringar, besöksnäringens möjligheter och den gränsöverskridande talangjakten. Därmed kommer snabbt platsen och regionen i centrum. Han sätter en ära i att fånga det konkreta och praktiskt genomförbara från alla de platser hans konsultgärning hittills fört honom till. Över tvåhundra av dessa platser är nordiska. Erfarenheterna har gett konkreta uppslag till Investera i Norden.

Nordendimensionen finns i allt han uträttar och skriver. Investera i Norden sammanfogar nu också många av hans iakttagelser från tidigare böcker, till exempel: Placehunting Konsten att lyckas med produktiv lokalisering (den första boken i Norden på detta tema), Placehunting International, Place Marketing Europe Attracting Investments, Industries, Residents and Visitors to European Cities, Communities, Regions and Nations tillsammans med professor Philip Kotler, Place Management: New Roles for Place Managers in Rebuilding European Wealth, också det i samarbete med Philip Kotler. Den röda tråden i böckerna handlar om ledarskapets roll i utvecklingen av ständigt nya attraktionsfaktorer, som lockar investeringar, turister och talanger. Christer väjer inte för att skriva klartext, och han är fascinerad över det han kallar Nordic management med sina särdrag och intressanta potentialer.

Pressrum

Aktuellt

Så mycket friskare – en sjuk bok om hälsa

Cancer och hjärt-kärlsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige men fler än en miljon av dessa diagnoser hade enligt vetenskapliga studier kunnat förhindras. Läkaren...