Varg Gyllander

Hem Författare Varg Gyllander

Om Varg Gyllander

Varg Gyllander har arbetat som presschef hos Stockholmspolisen samt vid Rikskriminalen i 10 år och har tidigare arbetat som yrkesofficer, lärare, chef och nyhetsreporter. Han...

Titlar

Kris

Kris av Varg Gyllander
I 10 år har Varg Gyllander arbetat på Rikskriminalen och som presschef vid Polisen i Stockholm  den kanske mest granskade, utsatta och krishärdade myndigheten i Sverige. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när det bränner till. KRIS är en handbok som testar teorierna mot verkligheten. Här får vi en unik titt bakom kulisserna när författaren berättar om krissituationer som han befunnit sig i under årens lopp: några små och för de flesta okända, några så pass omfattande att samhällets grundfunktioner har skakats om och kostnader på många, många miljoner drabbat enskilda och det gemensamma. Bland andra: - Husbykravallerna  kommunikationsmissen som kostade 20 miljoner - Revadebatten  krisen vi skapade själva - Presidentbesöket  krisen som kom av sig - Kvinnoregistret  kriskommunikationen den stora utmaningen - Mörkläggningen We are Sthlm  kriskommunikationen som fungerade Krisernas dramaturgi och väsen ser ungefär likadant ut oavsett om de drabbar ett företag, en förening, ett politiskt parti, en myndighet eller annan sammanslutning. Däremot kan genomslaget och bredden uppfattas olika. Ju mäktigare, desto större effekt. För individen kan det dock vara lika förödande när en bostadsrättsförening drabbas av kris som för ett globalt läkemedelsföretag. Krishantering kräver en sund intern kultur, ett öppet och ärligt sinnelag och en stor portion förståelse. Kriskommunikation handlar om relativt enkla sanningar och kan skalas ner till ett antal användbara metoder. Den här boken innehåller exempel hämtade från Polisen men kan appliceras i alla sammanhang. Ta del av sju metoder som fungerar på riktig  det enda du behöver för att klara krisen, före, under och efter. Varg Gyllander har arbetat som presschef hos Stockholmspolisen samt vid Rikskriminalen i 10 år och har tidigare arbetat som yrkesofficer, lärare, chef och nyhetsreporter. Han har även skrivit sex thrillers och är snart aktuell med sin sjunde.

Pressrum

Följ med bakom kulisserna och läs om polisens största medieskandaler! Polisens...

Kris är en handbok i kriskommunkation och en unik titt bakom kulisserna. Varg Gyllander, före detta presschef vid Rikskriminalen och nu vid polisen, går igenom krisens dramaturgi, krishantering och mediestrategier och visar i konkreta exempel att kriskommunikation handlar om relativt enkla sanningar som kan skalas ner till 7 användbara metoder.

Aktuellt

Så mycket friskare – en sjuk bok om hälsa

Cancer och hjärt-kärlsjukdomar är de vanligaste dödsorsakerna i Sverige men fler än en miljon av dessa diagnoser hade enligt vetenskapliga studier kunnat förhindras. Läkaren...