Kostens kraft : en vetenskaplig genomgång av matens potential

Ta makten över din hälsa.

Vad händer i kroppen när du övergår från blandkost till att äta hela vegetabilier? Hjärt-kärlsjukdom, åderförkalkning, diabetes typ 2 och högt blodtryck är folksjukdomar som är möjliga att bromsa och till och med vända förloppet på med en långtgående koständring.

Kostens kraft är en ambitiös och pedagogisk genomgång av etablerad forskning och nya rön. Men den berör också på ett personligt plan genom intervjuer och berättelser av människor som ätit sig friska. Kostens kraft inspirerar även till nya matvanor med goda, spännande och lättlagade gröna recept och härliga bilder.

 

Sagt om boken:

David Stenholtz belyser med genuint intresse och gedigen kunskap hur du kan förbättra din hälsa genom ett sundare matval. Kosten som gagnar den individuella hälsan är oftast också fördelaktig ur ett planetärt perspektiv. Att matens sammansättning gör så stor skillnad behöver vi i sjukvården bli bättre på att föra fram. /Maria Wolodarski, MD, PhD, ordförande i Läkare för Miljön, ordförande i arbetsgruppen för klimat, hälsa och hållbar sjukvård i Svenska Läkaresällskapet

Inspirerande, pedagogiskt och uppbackat av vetenskap om hur flera folksjukdomar kan bromsas och till och med reverseras genom hälsosammare kost. Det här är populärvetenskap när den är som bäst. /Anna Ottosson, grundare av Foodpower, vice ordförande i Dietisternas riksförbund 2007-2018 och författare.

ISBN 9789189741126

Rekommenderas för dig