Mod att vara rädd

2022

En bok om livets kraft och om att hitta hem till sig själv utifrån svåra förutsättningar. Det är en resa genom förtvivlan, utanförskap, vilsenhet, skam, skuld och en ständigt närvarande upplevelse om att vara annorlunda, att inte passa in. Det är också en vandring tillsammans med en pojke som vägrade ge upp rätten att få leva ett liv med och i kärlek. En vandring som ledde fram till ett möte med den vuxna mannen författaren är idag och de insikter han fått och delar med sig av.

 

Livet gav författaren två val. Antingen lära av det han upplevt och agera för att nå ett liv i kärlek eller att fortsätta vandra hand i hand med kaos och förvirring. Han valde det första och är nu en person med livslust, kärlek, tror på sig själv och livets möjligheter.

 

Författarens övertygelse är att vi alla har nycklar inom oss som visar hur vi kan leva ett innehållsrikt liv där vi själva är medskapare till det vi vill vara och uppnå. Ibland kan vi behöva hjälp på vägen. Författaren delar med sig av de nycklar som fick hans liv att vända och som gjorde att han hittade tillbaka till personen han var tänkt att vara från början.

ISBN 9789189569645

Rekommenderas för dig