Hem Pressrum ”Investera i Norden – Om plats, ledarskap och tillväxt”

”Investera i Norden – Om plats, ledarskap och tillväxt”

Idag publiceras den första boken i sitt slag som rör Nordens samlade attraktionskraft. Den vänder sig till investerare, företagare och destinationsutvecklare inom privat och offentlig sektor.

”I Norden bor det närmare 27 miljoner invånare med en enorm köpkraft. De muskler som vi gemensamt har i kombination med att det förmodligen inte finns något område i världen som är mer politiskt stabilt kan skapa fantastiska förutsättningar för ett utökat nordiskt samarbete. Jag är oerhört intresserad av hur detta skulle kunna utvecklas.” – Petter Stordalen, Nordenvän, investerare, ägare av Nordic Choice Hotels

Författarna Christer Asplund och Magnus Fransson, som båda har lång praktisk erfarenhet från och inblick i nordiskt samarbete samt investeringar, vill, med den nya boken Investera i Norden – om plats, ledarskap och tillväxt, flytta blicken från ett nationellt navelskåderi till den uppenbara nordiska spelplanen. Den är betydligt större och inrymmer starka samarbeten som skulle kunna ta det nordiska tillväxt- och välfärdsbygget till nästa nivå.

Nordens länder är redan idag topplistade på de flesta internationella listor som börjar med ”bästa”, ”starkaste” och ”snabbaste”. Möjligheten att utklassa andra ekonomier ligger alltså helt öppen. Bokens syfte är att lyfta fram Nordens gemensamma möjligheter på en investerararena, och hur dessa bäst tas tillvara. Läsare är de som i sitt arbete intresserar sig för investeringar, besökare och talanger och förutsättningarna för att attrahera desamma. 

Investera i Norden, med förord av professor Philip Kotler och Nordiska Rådets rådsdirektör, Britt Bohlin, innehåller fakta och argument om Norden som ekonomiskt och stabil region, med fördjupning i dess historia, statsbildning, näringsliv, nätverk, värderingar, omvärldens Nordenbild, möjliga framtidsscenarier samt call to action. En röd tråd i boken är ledarskapets betydelse för att genomföra en nordisk agenda.

”Norden är inte bara fem av världens mest moderna och framgångsrika länder med avancerad industri och välfärd för alla. Norden har också en natur och kultur som lockar besökare från alla jordens hörn. Våra fem länder har ett miljömedvetande som ligger i den främsta internationella linjen. Nordens konsumenter anses ligga på framkant när det gäller kraven på varor och tjänster. Sammantaget gör detta att den nordiska marknaden har blivit allt mer spännande och relevant för investerare. Varje investering börjar med ett besök. Den nordiska besöksnäringen har därför en stor betydelse för att utveckla det moderna hållbara näringslivet i våra fem länder. Boken Investera i Norden visar på ett tydligt sätt sambandet mellan den enskilda investeringen och den miljö den hamnar i.” 

– Peter Nygårds, styrelseordförande, Svenska Turistföreningen

För mer information och recensionsexemplar, var vänlig kontakta:

Christer Asplund +46 707822650

Magnus Fransson + 46 763391727

Jimmy Sjökvist 0840054820, [email protected]

Lava Förlag – Böcker som lönar sig

DELA

Lämna en kommentar