Radio aktiva öden

2023

Radioaktiva öden, eller Radio aktiva öden, handlar främst om Birgitta Bohman, pionjär på svensk barnradio från 1945. Ett fascinerande livsöde i kraft av en enorm kreativitet följt av alkoholism. Ett öde liknande många andras på radio. Viktigt att läsa, och inte minst för beskrivningen av barnradions utveckling.

Men hennes och andras radioaktiva öden är inte isolerade. De inbegriper även familjer som levt i skuggan av en uppslukande verksamhet, med dess framgångar och ibland tragiska följder. Boken är skriven av Birgitta Bohmans son, likaså ett radioaktivt öde medverkande i radiohaussen liksom medberoende i alkoholismen.

ISBN 9789189723931

Om författaren

Stefan Bohman har varit avdelningschef på Nordiska museet samt chef för Musikmuseet och Strindbergsmuseet. Är docent i museologi som han undervisat i på flera universitet. Engagerats av UNESCO och EU kring kulturarvsfrågor. Har skrivit ett flertal böcker om musik respektive museer, den senaste är ”Skelett i garderoben. Svåra museer”.

Rekommenderas för dig