Sätt mig på ett hem: om det finns något

2023

Detta är en skildring av äldreomsorgen år 2022.

Med avstamp i sjukvårdens och omsorgens utveckling i vårt land belyser författaren Agneta Iveslätt Bohman, en nu pensionerad distriktsläkare, dagens situation inom äldreomsorgen.

ISBN 9789189778320

Rekommenderas för dig