Sommaren kom igår klockan fem

2023

Sent femtiotal. En liten kommun strax söder om Göteborg. Två fantasifulla, lätt vanartade pojkar som ibland kommer i kläm med en vuxenvärld de inte förstår sig på.

 

Sommaren kom igår klockan fem följer Max Lager och hans kamrat ”Skräcken” på deras väg till en gryende pubertet. Det är en värld från en svunnen tid där jordbruksmark ännu inte fått ge vika för höghus ocyh där pastorn i Filadelfiakyrkan, han som kallas för Skurborsten och kan tala i tungomål, tillsammans med överläraren i byskolan har självklara roller som samhällets styrande, okränkbara elit. Men det är också en värld som så sakteliga börjar knaka i fogarna.

ISBN 9789189723184

Rekommenderas för dig