Stora pojkar gråter inte…de tar livet av sig

Har du ett barn eller en närstående som missbrukar substanser? Har du en vän som du misstänker har fastnat i ett missbruk? Stora pojkar gråter inte… de tar livet av sig är en gripande och upplysande berättelse skriven av en förälder till ett barn som fastnade i en missbruksproblematik.

Författarens son kämpade mot ett blandmissbruk av bland annat kokain, hasch och bensodiazepiner i närmare tjugo års tid. Denna insiktsfulla berättelse om en förälders kamp för sitt barn dyker djupt in i orsakerna bakom missbruksproblematiken, och belyser hur samhällets stigmatiserande förhållningssätt förvärrar och försvårar för både den drabbade och dennes anhöriga.

Boken innehåller mängder av konstruktiva förslag och strategier som syftar till att stödja såväl missbrukarna själva som deras föräldrar, familjemedlemmar och andra närstående. Berättelsen ger läsarna ovärderliga råd och verktyg som hjälper dem att hantera och ta sig an de trauman, skuldkänslor och utmaningar som uppstår när man som närstående stödjer en person som kämpar med narkotikamissbruk.

ISBN 9789189778306

Om författaren

Anette Axelsson arbetar som specialist undersköterska inom Neuropsykiatrin och är författaren till boken “Stora pojkar gråter inte- De tar livet av sig” en berättelse om kärleken till sin missbrukande son och hans syskon. Boken ger ovärderliga råd till närstående som lever med missbruket i sin närhet. Hur man kan hantera missbruket på ett bättre sätt för alla parter, närstående och missbrukaren.

Rekommenderas för dig