Anders Wallén, En kanalsimmares ensamhet, BTJ-häftet nr 19, 2023

Betyg 4 (Mycket bra)

Lektör: Anna Hasselberg

Minnen av modern, hennes sorg, som kanske också blev barnets, löper som ett centralt stråk i boken. Det är
personligt, men också allmängiltigt. Texterna är finstämt lågmälda, språket klart och starkt nog att klara sig
utan de svordomar som ryms i några av dem. Detta är randanmärkningar. Sammantaget är En kanalsimmares
ensamhet med sina många underfundiga, vemodiga och humoristiska passager en bok väl värd att långsamt
låta sig försjunka i och reflektera över.

Rekommenderas för dig