Mats Ulfendahl, Forskning och pengar, BTJ-häftet nr 6, 2022

Betyg: 5 (briljant)

Lektör: Bosse Forsén

Fokus i denna innehållsrika och intressanta bok ligger i skärningspunkten mellan de som söker forskningsanslag och de som har att bevilja sådana.(…) Mats Ulfendahl, med gedigna erfarenheter från båda sidor, bygger i Forskning och pengar nya och öppna reflekterade broar mellan dessa världar.

Rekommenderas för dig