Tips till bokklubben

2023

Författare skriver böcker. Dessa böcker bildar, eller representerar, deras uttryck. Texterna blir deras testamente till eftervärlden.

 

Men författarnas egna liv är också en bok, den bok de själva levde, men inte hann eller kunde skriva. Det är upp till biograferna att göra denna summering. ”Tips till bokklubben” är ett led i detta arbete.

ISBN 9789189484627

Rekommenderas för dig