Vakengångare : att leva med psykossjukdom

2023

Hur upplevs en psykos inifrån? Hur kan man hantera olika symptom? Och vilka neurologiska orsaker ligger bakom, det vill säga vad händer i hjärnan?

 

Vi har bara våra sinnen att lita till. Ser och hör man saker som inte andra förnimmer känner man sig misstrodd. Den frustrationen kan var och en tänka sig, då man klart och tydligt hör att någon talar till en men anhöriga försöker övertyga en om motsatsen. Man upplever att andra är emot en och riskerar att bli paranoid.

 

Sjukdomsinsikt, att inse och acceptera sin diagnos, är centralt för att den drabbade ska kunna hantera sin psykossjukdom. Med insikt blir prognosen bättre, när man i stället för att förneka sjukdomen tar den på allvar, bemöter den och tar emot hjälp (som t. ex. medicin).

 

Nyckeln till insikt är kunskap. Därför handlar den här boken bland annat om hur hjärnan fungerar och hur man så att säga kan lura sig själv.

 

Helena Westerberg, som skrivit denna bok tillsammans med sin livskamrat Stefan Berglund, kan berätta från två håll, som hjärnforskare och som patient.

 

Hon säger: Kunskapen om hjärnan har givit mig möjlighet att genomskåda hallucinationer och paranoia samt förstå att den objektiva sanningen övertrumfar den subjektiva. Och lärt mig lita på den insikten.

ISBN 9789189741393

Rekommenderas för dig