Lava förlag och recensioner från BTJ

För den som måhända inte vet det är BTJ (hette förut Bibliotekstjänst) en fristående organisation som främst arbetar mot biblioteken. Ett av deras uppdrag – vilket är det uppdrag som de är mest kända för inom författar- och förlagsvärlden – är att recensera böcker och skriva omdömen. Dessa ligger sedan till grund för Sveriges bibliotek när de planerar inköp av böcker. Ett bra omdöme av BTJ är alltså en sorts språngbräda till att nå ut till biblioteken, varför detta är något som många författare eftersträvar.

Vi på Lava, liksom alla andra förlag, skickar in recensionsex av våra titlar till BTJ. Numera skickas recensionsexemplaren först digitalt, då tryckfilerna är klara, och sedan även fysiskt, då boken är tryckt. BTJ själva väljer vilka böcker de ska recensera och det är ett område där förlagen inte kan utöva några påtryckningar, detsamma gäller även betyget där BTJ:s fristående lektörer själva bedömer boken.

BTJ ger, förutom ett kort (120-150 ord) omdöme kring de böcker som recenseras, även ett betyg på en femgradig skala. BTJ är ytterst restriktiva med att lämna höga betyg, fyror och femmor är sällsynta och måste alltid vara väl motiverade av lektören som lämnar omdömet. Deras betygsskala är som följer: 1 – undermålig, 2 – ordinär, 3 – bra, 4 – mycket bra, 5 – briljant.

Recenserar BTJ Lavas böcker?

Kvalitet är en förutsättning för att vi som förlag ska kunna attrahera återförsäljare, recensenter och i förlängningen nya författare. Därför är vi särskilt tacksamma och ödmjuka inför de fina utlåtanden som vi får från BTJ. Bland de böcker vi gett ut senaste året (denna artikel är skriven i januari 2023) fick hela 21 böcker en recension med betyg fyra eller fem. En mängd andra böcker fick ett omdöme med en trea i betyg. Vi är oerhört stolta över våra författare som lyckats med denna bedrift.

Detta är ett gott kvalitetsbetyg som intygar att de böcker vi antar på Lava är genomarbetade och att vår utgivning håller måttet i konkurrens med de allra största förlagen – något vi som förlag självklart är tacksamma över.