Lava förlag och recensioner från BTJ

För den som måhända inte vet det är BTJ ett företag inom mediabranschen som levererar produkter och tjänster till biblioteksbranschen. En av BTJ:s tjänster, Inköpsvägledningen – vilket de är kända för inom författar- och förlagsvärlden – är att recensera böcker och skriva omdömen som presenteras i BTJ-häftet. Dessa ligger sedan till grund för Sveriges bibliotek när de planerar inköp av böcker. BTJ har i sin tur mer än 600 lektörer som arbetar med att läsa och recensera inom sina specialistområden. Var 14:e dag presenteras ca 350 titlar i BTJ-häftet men det är långt ifrån alla böcker som kommer ut i Sverige som får en recension. Ett bra omdöme av BTJ kan vara en språngbräda till att nå ut till biblioteken, varför detta är något som många författare eftersträvar.

Vi på Lava, liksom alla andra förlag, skickar in recensionsex av våra titlar till BTJ. Numera skickas recensionsexemplaren först digitalt, då tryckfilerna är klara, och sedan även fysiskt, då boken är tryckt. BTJ gör ett urval av böcker de skickar ut för recension och det är ett område där förlag eller författare inte kan utöva några påtryckningar, detsamma gäller även betyget där BTJ:s fristående lektörer bedömer boken.

BTJ ger, förutom ett kort (150-200 ord) omdöme kring de böcker som recenseras, även ett betyg på en femgradig skala. BTJ är restriktiva med att lämna höga betyg, fyror och femmor är sällsynta och alla betyg måste vara väl motiverade av lektören som lämnar omdömet. Deras betygsskala är som följer: 1 – undermålig, 2 – ordinär, 3 – bra, 4 – mycket bra, 5 – briljant.

Recenserar BTJ Lavas böcker?

Kvalitet är en förutsättning för att vi som förlag ska kunna attrahera återförsäljare, recensenter och i förlängningen nya författare. Därför är vi särskilt tacksamma och ödmjuka inför de fina utlåtanden som vi får från BTJ. I Under 2022 fick Lava 34 titlar recenserade varav 21 med betyg fyra eller fem. En mängd andra böcker fick ett omdöme med en trea i betyg. Vi är oerhört stolta över våra författare som lyckats med denna bedrift.

Detta är ett gott kvalitetsbetyg som intygar att de böcker vi antar på Lava är genomarbetade och att vår utgivning håller måttet i konkurrens med de allra största förlagen – något vi som förlag självklart är tacksamma över.