Urvalsprocessen – hur vi på Lava bedömer inskickade manus

Vi på Lava förlag får ofta frågor rörande vår urvalsprocess – hur väljer vi ut vilka manus som vi vill ge ut och hur går själva processen till? Vad har vi för kriterier? Vad kan författaren göra för att öka sina chanser för att bli antagen? I denna artikel går vi igenom hur processen går till från det att vi får in ett manus till att vi fattar beslut rörande utgivning, samt delar med oss av lite tips för att öka dina chanser till att bli antagen.

Vi får in ett mycket stort antal manus, vilket självklart är jätteroligt – över 300 i månaden. När ett manus kommer in skickas det till vår manusgrupp, som har i uppdrag att läsa och bedöma manus. En del manus refuseras omgående, t.ex. kan det handla om att manuset är för kort och inte kan ges ut i bokform eller att manusgruppen direkt ser att språket hållert för låg nivå för att vi ska kunna anta det. De flesta manus går dock vidare till nästa steg.

Nu läser vår manusgrupp manuset samt bedömer huruvida det håller för utgivning. Det manusgruppen tittar på är bland annat språk, handling, karaktärsutveckling, uppbyggnad med mera, men lägger även en värdering kring t.ex. kommersiell potential, även om språk och berättelse alltid förblir det viktigaste. Rör det sig om en barnbok med färdiga illustrationer bedöms även dessa, dels ur ett allmänt perspektiv, men även sett till hur bilderna förhåller sig till texten.

Även om vi försöker läsa och bedöma de manus vi får in så snart som möjligt bör man räkna med att det kommer ta minst en månad att få svar, i de flesta fall två till tre månader. Detta helt enkelt på grund av att vi vill göra en seriös bedömning eftersom författarna i de flesta fall lagt ner många timmar och energi på sina manus.

När vi har läst manuset kontaktar vi författaren, i möjligaste mån försöker vi även lämna ett kortare utdrag om manusets förtjänster och var det finns i förbättringspotential, oavsett om vi lämnar ett positivt eller negativt besked.

Kriterier för att bli antagen

Vi är ett allmänutgivande förlag som inte är bundet till någon specifik genre, därför har ditt manus en chans att bli antaget så gott som oavsett vilket ämne du skriver om. För att öka dina chanser bör du dels skriva ett bra följebrev, där du kortfattat skriver lite om dig själv, samt summerar handlingen i ditt manuskript. Precisera gärna redan i följebrevet vilken genre du menar att manuset bör klassificeras i.

Se till att du har gått igenom språket noga – ett manus fullt av felstavningar, särskrivningar och grammatiska fel kommer i de allra flesta fall bli refuserat även om handlingen är utomordentligt tilltalande. Dessutom tyder en stor mängd fel i manuset på ett slarvigt och hafsigt arbete, d.v.s. att författaren inte har tagit sig tid för att slutföra manuset ordentligt innan det skickats till oss. Självklart är det fullt normalt att ett manus innehåller några stavfel eller grammatiska felaktigheter, det är i sig inget som gör att vi refuserar så länge språket i allmänhet håller en god nivå, men se till att det mottagande förlaget kan se att du faktiskt lagt ner tid på att läsa igenom och korrigera manuset innan du skickat in det.

Tänk också på att fånga läsarens intresse – har du t.ex. skrivit en spänningsroman bör den förmodligen inte inledas med en omfattande miljöbeskrivning som inte för handlingen framåt. Det finns mycket att säga i detta ämne, du kan läsa mer om vad du bör tänka på i vår artikel om att skicka in manus till bokförlag.

Traditionellt avtal eller hybridavtal

Om manusgruppen bedömer ett manus som tillräckligt bra för antagning görs sedan en till bedömning, nämligen huruvida vi kan erbjuda ett traditionellt förlagsvtal eller ett hybridavtal. Denna bedömning har inget att göra med manusets allmänna kvalitet. Upplever vi inte att manuset håller refuserar vi det. Vi vill också passa på att poängtera att vi arbetar på samma sätt med alla manus vi signerar, oavsett vilken typ av kontrakt (kontraktstyp är heller inget som redaktörer, korrekturläsare, formgivare med mera har vetskap om när de får uppdraget).

Är manuset i en populär genre (t.ex. kriminalromaner, feelgood) ökar detta möjligheterna till att få ett traditionellt avtal. När det gäller vissa genrer är vi i allmänhet restriktiva med utgivning, detta gäller t.ex. självbiografier, terapeutiskt skrivande, debattböcker och fackböcker, men är de välskrivna och vi upplever att boken har potential till att bli bra erbjuder vi då ofta ett hybridavtal.

Genom att även erbjuda hybridavtal har vi möjlighet att ge bra manus med potential chansen, genom att dela risken för utgivningen med författaren, något som vi som förlag inte är ensamma om – i dag finns det förlag, även sådana som räknas som rent “traditionella förlag”, som ger ut böcker med medfinansiering från författarhåll i en eller annan form. Vi ser hybridavtal som en möjlighet att kunna realisera fler författardrömmar, särskilt när det gäller debutanter. För oss är varje bok och författare i fokus oavsett avtalsform. Vi tycker att tyngdpunkten bör ligga på vad förlaget kan erbjuda, vilken typ av bok som ska ges ut och författarens förväntningar – det är viktigare än en ofta tröttsam debatt om ”hybrider” kontra ”traditionalister”, särskilt då dessa gränser suddas ut allt mer för varje dag som går.

Du är varmt välkommen att skicka in ditt manus till oss för bedömning!