Hur lång tid tar en förlagsutgivning?

Ovanstående är en fråga många ställer sig när de börjat komma igång
med processen att ge ut sin bok på ett etablerat förlag. En högst förståelig fundering – det tar ofta över ett år från att manus lämnats in till att boken står på hyllorna, vilket för den oinvigde kan te sig som en osannolikt lång tidsåtgång. Det är det dock inte – en förlagsutgivning är en tidskrävande process om den görs på ett bra sätt och förlaget inte slarvar med kvaliteten.

Även om man som författare vill få ut sin bok så snabbt det bara går bör man samtidigt inse att det är kontraproduktivt att stressa fram ett boksläpp. Det tar tid att göra saker rätt, att göra saker bra.

På Lava förlag har vi ett kvalitetstänk som genomsyrar alla delar av processen – böckerna vi ger ut ska vara bästa möjliga version av manuset vi har fått in. De ska hålla toppklass i allt från språk till omslagsdesign och tryckkvalitet, samt i förekommande fall ljudboksproduktion.

I denna artikel beskriver vi kortfattat och förenklat hur en förlagsutgivning går till och varför denna process är tidskrävande.

Redaktör går igenom manuset

Ett av de första momenten är att en redaktör läser igenom manuset och kommer med återkoppling avseende styrkor och svagheter. På Lava förlag ansvarar vår redaktionschef för att fördela manusen till en lämplig redaktör som sedan utför en genomgång av manuset. Detta är inte en process man kan påskynda utan att det ger avkall på kvaliteten.

Genomgången kräver noggrannhet samt specifika kunskaper och färdigheter. Bra redaktörer är därför eftertraktade och har så gott som alltid flertalet uppdrag i kö. Vi arbetar dessutom enbart med ett antal utvalda redaktörer som vi kan lita på, vilket gör att det kan bli en period av väntan innan din redaktör kan ta sig an ditt manus.

När du väl har fått återkopplingen är det också viktigt att du som författare avsätter tid för att arbeta vidare med manuset. Det är alltid bättre att ta den tid du känner att du behöver, i stället för att hasta igenom processen. Målet är att ditt manus ska bli så bra som möjligt, inte att det ska bli klart på några få dagar.

Strukturbearbetning och språkgranskning

När den redaktionella bearbetningen är färdig behöver manuset genomgå en strukturbearbetning och språkgranskning. Först kontrolleras och justeras styckeindelning och formatering, detta för att boken ska gå smidigt att sätta korrekt och för att bokinlagans layout ska utföras enligt rådande branschpraxis.

Sedan är det dags att rätta eventuella språkliga fel, grammatiska fel, syftningsfel och dylikt. Precis som med redaktörer arbetar vi enbart med utvalda korrekturläsare och de har ofta en kö av manus att arbeta igenom. Du bör alltså räkna med att även denna del av processen tar två-tre månader. Under sommarsemestrarna eller perioder med hög belastning på redaktionen kan det ta ännu längre tid.
 

Omslag och sättning av inlaga

Ett bra bokomslag kan göra stor skillnad på försäljningen, så naturligt nog läggs mycket tid och energi på att skapa ett säljande omslag. Omslaget ska förmedla rätt känsla, följa aktuella trender, passa för genren, och väcka uppmärksamhet. Det tar oftast två-fyra veckor för en av våra erfarna formgivare att gå i mål.

Arbetet med omslaget påbörjas vanligen strax efter att vi mottagit slutmanus eller efter att manus är språkgranskat. Vilken väg vi väljer beror på arbetsbelastning, genre och manusets skick.

Inlagan är hela boken förutom omslaget. Förutom att texten ska vara korrekt och välskriven så är det viktigt att den är estetiskt tilltalande. Att bestämma utseendet på texten, såsom typsnitt och teckenstorlek, kallas för att sätta inlagan. Det brukar ta några veckor för en formgivare att slutföra.

Vi bestämmer ett släppdatum i samråd med författarna när tryckfilerna är färdiga, eller näst intill färdigställda. Oftast går det ungefär tre-fyra månader mellan tryck och publicering, vilket krävs för att hinna skicka ut recensionsexemplar, genomföra marknadsföring och så vidare.

Kan du som författare påskynda processen?

Det finns inte något du som författare kan göra för att få processen att gå snabbare. Det bästa är vara tålmodig och låta förlaget göra sitt arbete. När du arbetar med ditt manus tillsammans med vår redaktör är det alltså bättre att låta arbetet ta den tid som behövs och inte stressa fram något. Det viktiga är att det blir så bra som möjligt, inte att det går så fort som möjligt. Detta gäller alla steg i processen.

En förlagsutgivning utförd på rätt sätt tar tid – det är en förutsättning för att slutresultatet ska bli bra!