Hjältens resa – en dramaturgisk modell i 12 steg

Hjältens resa är en berättelsestruktur som går att tillämpa på de flesta historier. Framför allt när storyn handlar om en enskild karaktärs utveckling.

Här tittar vi närmare på Christopher Voglers populära 12-stegsversion av modellen.

Om din berättelse är fokuserad på en enda huvudperson är Hjältens resa ett bra val. Berättelsestrukturen är användbar både när du vill ha en tydlig ram för ditt manusarbete, och när du behöver en mer specifik vägledning än vad enklare modeller kan erbjuda.

Hjältens resa är till sin utformning mycket mer detaljerad och närmare definierad än andra berättelsestrukturer. Det är både en modell för handling och karaktärsutveckling. När hjälten tar sig an världen genomgår hen både en yttre och inre förvandling, i varje skede av resan.

En annan sak som är speciell med Hjältens resa är att den, till skillnad från andra dramaturgiska modeller, är utformad som en cirkel (se bild på strukturen nedan). I Joseph Campbells ursprungliga struktur rör sig huvudpersonen som läsaren ska identifiera sig med the left hands way, motsols, när hen ger sig i väg på sin livsomvälvande resa. Enligt Campbell är det nämligen nödvändigt att bryta normer och gå emot strömmen för att förändra saker och ting.

I Christopher Voglers version av Hjältens resa, som är den dramaturgiska modell som vi ska titta närmare på här, rör sig dock huvudpersonen medsols.

Berättelsestrukturen omfattar 12 steg över 3 akter, där akt 2 är dubbelt så lång som akt 1 och akt 3. I den första akten störs hjältens vanliga liv av en uppmaning till äventyr. I den andra akten måste hjälten övervinna prövningar och besegra fiender under sitt uppdrag, och i den tredje akten återvänder hjälten hem, förändrad.

För att visa hur du skulle kunna dra nytta av Hjältens resa i ditt manusskrivande tittar vi här närmare på hur berättelsestrukturen har använts i storyer som Star Wars, Rocky, Trollkarlen från Oz och Harry Potter.


De 12 stegen på hjältens resa

Akt 1

1.Ordinary world – Den vanliga världen
Storyn inleds med att hjälten presenteras i sin vardagliga verklighet. Innan hjältens resa börjar och hen ställs inför en ny främmande värld, är det viktigt att låta läsarna identifiera sig med hjälten som en ”normal” person i en ”normal” miljö. Först då är det möjligt för läsaren att se kontrasten till den nya värld som hjälten ska ut i.

Rocky inleds med att huvudpersonen presenteras som en medioker boxare och lånsamlare som försöker överleva vardagen i en fattig del av Philadelphia. I Star Wars lär vi känna Luke när han hjälper sin farbror och faster med livet på farmen.

2.Call to adventure – Kallelsen till äventyret
Handlingen startar på allvar med the inciting incident, den uppviglande händelsen, som slutligen får hjälten att kasta sig ut i den nya världen. Hjälten ställs i sin trygga hemmiljö inför ett problem eller en utmaning som hen inte kan ignorera, och inser att det är dags att ta sig ut ur sin komfortzon. Här skapas ett mål och en riktning för historien. Den uppviglande händelsen kan uppstå på lite olika sätt.

I Trollkarlen från Oz kastas Dorothy in i äventyret som en följd av ren otur när hon sveps upp av en tromb. I Starwars får Luke kallelsen till äventyret när han tar emot Leias meddelande, där hon ber om hjälp, via R2D2.

3.The Refusal of the call – Nej tack till äventyret
Nu har hjälten fått sin utmaning och är redo att ge sig i väg för att besegra fienden. Men när allt är klart för avfärd får hjälten kalla fötter och säger nej tack. Här kommer alla de rädslor som läsaren kan identifiera sig med fram. Det kan vara skräck för det okända, bristande självförtroende och så vidare. Uppdraget är trots allt mycket riskabelt och fyllt av faror.

I Star Wars har Luke Skywalker hört en vädjan från prinsessan Leias hologram, men vägrar ändå att följa med Obi-Wan till Alderaan. I Rocky tackar huvudkaraktären först nej till Creeds inbjudan. Han är motvillig, eftersom han står utan tränare och är i usel form.

4.Meeting the mentor – Mötet med mentorn
Hjälten är alltså tveksam till äventyret och behöver någon form av uppmuntran för att våga anta utmaningen, en klok person som får hen att inse vad som står på spel, en mentor. När hjälten till sist accepterar sitt öde är mentorns primära uppdrag att förbereda hen inför resan, så att hjälten inte misslyckas eller, än värre, blir dödad.

I Rocky ser den före detta boxaren Mickey potential i Rocky och börjar träna honom inför matchen mot Creed. I Starwars ger Obiwan Luke hans pappas lasersvärd och uppmanar honom att börja använda det i kampen mot ondskan.

Akt 2

5.Crossing the first threshold – Passera första tröskeln
Hjälten har slutligen accepterat kallelsen till äventyret, lämnat sin komfortszon och tagit klivet in i den nya världen. Från och med nu finns det ingen återvändo. Hjälten är på väg och äventyret sätter i gång på allvar. Som Vogler uttrycker det: ”Ballongen lyfter, fartyget seglar, romantiken inleds, vagnen rullar.”

I Trollkarlen från Oz börjar Dorothy följa the yellow brick road. I Rocky tar sig huvudpersonen an äventyret när han kliver över tröskeln till sin förälskelse Adrians hem och bjuder ut henne på en dejt.

6.Tests, Allies, Enemies – Prövningar, allierade och fiender
En helt ny värld uppenbarar sig för hjälten. Hen ställs inför olika utmaningar och tvingas kämpa för att få grepp om den obekanta verkligheten och de regler som gäller. På vägen skaffar sig hjälten både vänner och fiender, som hen lär sig nya saker av.

I Harry Potter lyckas huvudpersonen under sina första år på Hogwarts slåss mot ett troll, nästan falla från en kvast och dö, samt gå vilse i den förbjudna skogen. I Trollkarlen från Oz representeras detta steg av de möten som Dorothy gör längs vägen, där hon träffar Lejonet, Plåtmannen och Fågelskrämman, varpå saker och ting börjar skruvas upp.

7.Approach to the Inmost Cave – Förhållningssätt till den innersta grottan
Hjälten börjar närma sig den farligaste platsen i den nya världen, den plats där det slutliga målet för hjältens uppdrag finns. I myter handlar detta ofta om underjorden eller om dödens rike. Innan hjälten kan anta utmaningen och ta det sista språnget ut i det okända för att besegra fienden, måste hen hämta mod och kraft. Det är ingen slump att det här steget kallas för ”förhållningssätt till den innersta grottan” eftersom det handlar om de djupaste rädslorna hos oss människor: Det som är huvudpersonens största skräck. Det som hen inte vill möta. Det som hen har förträngt.

I Rocky handlar steg 7 om huvudpersonens mentala barriärer och om hur han hanterar dem. Han fruktar att han aldrig kommer att lyckas med någonting – något som han avslöjar för sin tränare Mickey. I Harry Potter måste de tre vännerna ta sig igenom en rad prövningar för att ta sig fram till de vises sten.

8.The Ordeal – Prövningen
Den centrala konflikten är nära förestående. Hjälten tvingas konfrontera sina djupaste rädslor och ställs inför sin största prövning hittills. Prövningen kan vara ett fysiskt test eller en djup inre kris som hjälten måste övervinna. Här kan hjälten förtvivla och förlora allt hopp. Vad har jag gett mig in på? Jag borde ha stannat hemma. Endast genom någon form av ”död”: fysisk, psykisk eller känslomässig, kan huvudkaraktären ”återuppstå” och få den kraft eller de insikter som krävs för att hen ska klara av utmaningen och nå sin resas slut. Man kan betrakta prövningen som den andra aktens höjdpunkt, där hjälten faktiskt lever upp till sitt namn.

Den klassiska scenen där Rocky springer längs med Philadelphias gator en tidig morgon markerar inledningen på hans prövning. Han kämpar sig igenom den och tar sig uppför muséets trappa där han börjar känna sig hoppfull. I Trollkarlen från Oz utsätts Dorothy för prövningen när hon och hennes vänner blir tillfångatagna av den elaka häxan.

9.Reward (seizing the sword) – Belöning (gripandet av svärdet)
Hjälten har mirakulöst överlevt den svåra prövningen och har genom sin delseger kommit över en belöning, något värdefullt som hen har kämpat för under hela resan. Belöningen kan vara ett fysiskt föremål, ett elixir, information eller en viktig insikt. Belöningen har gjort hjälten starkare och kommer att hjälpa hen att ta hem slutsegern och nå målet.

I Star Wars räddar Luke prinsessan Leia, kommer över Dödsstjärnans planer och får därigenom sin belöning – nycklarna till att besegra Darth Wader. Rockys belöning är att han återfår tron på sig själv. Han får tillbaka sin självkänsla och inser att han har saker att ta sig an – nämligen matchen mot Apollo Creed.


Akt 3

10.The road back – Vägen tillbaka
Hjälten har fått sin belöning och har bestämt sig för att återvända hem. Men faran är inte över, innan hjälten kan återvända hem måste hen ta itu med konsekvenserna av sina tidigare handlingar. Fienden har gett upp än, eller så har hjälten inte fullt ut konfronterat och försonats med sina djupaste rädslor. Här möter hjälten alla de ytterligare hinder som återstår innan hen kan återvända hem.

I Starwars jagas Luke och Leia av Darth Vader när de flyr från Dödsstjärnan. I matchen mellan Rocky och Creed, inser Rocky i de första omgångarna vilken enorm utmaning som han står inför, eftersom de båda männen är mer eller mindre jämnstarka.

11.Resurrection -Återuppståndelse
Detta är storyns sanna klimax. Vogler hänvisar till ”Återuppståndelsen” som ett slutprov för hjälten som måste testas ytterligare en gång för att se om hen verkligen har lärt sig läxan från den stora ”Prövningen.” Ondskan slår till på nytt och hjälten tvingas till en sista strid där hens krafter och styrkor åter sätts på prov. Om hjälten överlever kan hen se fram emot ett lyckligt slut.

I Rocky blir huvudpersonen nedslagen flera gånger, men fortsätter envist matchen. Bataljen slutar på 15 omgångar och tar båda boxarna till gränsen för utmattning. I Stars Wars är rebellernas planet nära att sprängas sönder av Dödsstjärnan, men Luke lyckas i sista stund med hjälp av kraften förstöra Imperiets supervapen.

12.Return with the elixir – Återvändandet med elixiret
Hjälten återvänder hem till sin gamla värld med sitt elixir, den belöning som hen har vunnit under resan. Det kan vara en skatt, en kunskap, en insikt eller kärlek. Oavsett form så har elixiret en helande inverkan och har förändrat hjälten på djupet. Hen har vuxit och mognat som ett resultat av resan, och återvänder som en annan person.

I Rocky vinner huvudpersonen visserligen inte matchen mot Creed, men han vinner något viktigare: Han besegrar sina inre demoner och återfår sitt självförtroende. I Starwars belönas Luke med en medalj för sitt hjältemod och inser även att hans liv har ett större syfte – nämligen att använda kraften i de godas tjänst.

Hjältens resa – från Cambell till Vogler

  • Berättarstrukturen Hjältens resa, eller monomyt-teorin, utvecklades ursprungligen av mytologiforskaren Joseph Campbell i slutet av 1940-talet. I sin bok The Hero with a thousand faces slog Cambell fast att alla myter har ett visst antal fundamentala likheter, närmare bestämt sjutton steg som hjältar genom alla tider har tvingats genomgå.
  • Enligt Campbell har myterna överlevt för att vi människor behöver dem. Berättelserna fungerar som ens slags terapi där vi kan identifiera oss med hjälten. De väcker djupt existentiella frågor och hjälper oss att hantera livets svårigheter.
  • Gemensamt för alla myter är att de handlar om att det finns en obalans i hjältens liv. Hen behöver förändra och förnya något för att komma vidare, men vill inte eftersom det okända känns skrämmande och jobbigt. Till sist antar hjälten utmaningen, ömsar skinn och blir en annan.
  • För att göra Hjältens resa mer tillgänglig för vanliga berättare utvecklade Disneys storyanalytiker Christopher Vogler 2007, i boken The Writers Journey: Mythic Structure för writers, en förenklad 12-stegsversion av berättelsestrukturen.
  • Trots att Voglers modell har bevarat en del av Campbells mytologiska språk, med referenser till svärd och elixir, kan den appliceras på nästan vilken genre av fiktion som helst. Den har inte minst fått ett stort genomslag i filmbranschen och inspirerat filmproducenter som George Lucas och Steven Spielberg.