Den röde advokaten: ett slags bokslut…

Författaren Göran Hellberg, som är 76 år gammal, gick i pension för några år sedan från sitt yrke som advokat och har nu som enda kvarvarande sysselsättning ett uppdrag i Malmö stad som förtroendevald revisor.

Han är aktiv medlem i Vänsterpartiet sedan år 1972 och har från och till under sin yrkeskarriär biträtt partiet i olika juridiska sammanhang.

Författaren har försökt hålla en vänsterprofil i sitt arbete och hade en gång i tiden som mål att bli Sveriges första kommunistiska advokat, vilket han också lyckades med, dock med ett stort avståndstagande av den typ av kommunism som dåvarande Sovjetunionen stod för.

Under sin levnadsbana har han också under flera år varit reservofficer i pansartrupperna och bland annat svarat för försvaret av en stor del av den skånska sydkusten där huvudfienden då liksom nu förväntades vara den ryska armén. Ett för en vänsterkille nog så unikt uppdrag.

Om allt detta och mycket därtill har han skrivit en bok som innehåller ett axplock ur hans liv och av hans yrkeskarriär. Den handlar om terroriststämplade kurder, göteborgskravallerna, klimataktioner av olika slag och mycket annat från en lång yrkeskarriär.

ISBN 9789189792906

Rekommenderas för dig