Nykomlingen

Nykomlingen är en uppföljning på romanen Uppkomlingen som gavs ut 2021 av Johan Rudengren. I Uppkomlingen var det bärande temat kärlek, i Nykomlingen är det bärande temat vänskap.

Huvudpersonen är Anders Larsson, nu i medelåldern där han försöker reda ut sina trassliga relationer. Vi träffar även några nya gestalter i form av Bärgar Olsson och prästen Erik Stjernberg som utsätts för prövningar och ingår en pakt. Men huvudspåret är Anders Larsson och dennes öden när han förvaltar Lindö säteri. Hans ointresse för jakt och dessa män med sina märkliga värderingar.

I likhet med Uppkomlingen är det humor som genomsyrar berättelsen, ett kapitel utan ett skratt är inte ett bra kapitel. Flera av de dråpligheter som återges är ofta upplevda av någon i författarens närhet och har återberättats för denne.

Budskapet i boken är att behovet av vänskap är djupt rotat i oss människor och mer hållbart i längden än kärleken.

ISBN 9789189823334

Om författaren

Johan Rudengren är till vardags auktoriserad revisor, det här är hans andra roman.

Rekommenderas för dig