Ebba, min syster

Var det ofrånkomligt för Ebba att ge upp, undrade Alice. Var det verkligen nödvändigt? Fanns det ingen annan utväg och var kom all ångest ifrån? Varifrån kom den känsla av oduglighet, som hade fäst sig i henne?

Alice kunde utan att tveka se Ebba i en tillvaro där hon med tilltro till sig själv levde i kärlek med sina allra närmaste och goda vänner. Men vad hjälpte det? Bilden var Alices, inte Ebbas, men byggd på en tilltro till hennes inneboende kvalitéer och förmågor. Vad hade kunnat rädda Ebba i det ögonblick hon bestämde sig?

Historien om Ebba och Alice beskriver några händelser i Ebbas liv, så som Alice minns dem. Hon ser dem som pusselbitar i det livsförlopp som kom att bli Ebbas olycka. Alice känner oro för sin syster, hennes hälsa och framtid, men också vrede över vad alkoholen gör med Ebba.

ISBN 9789189825116

Rekommenderas för dig