Heliumballong

2023

Vill du följa med på en känsloresa och en skattjakt? Läs då denna diktsamling. Heliumballong tar dig från punkt A till punkt Ö utifrån en adopterads perspektiv, upplevelse och känslovärld. Dikterna sätter ord på de otillåtna känslorna och det osagda. De målar upp en rå gestaltning som utgör en ny input i diskursen om adoption.

 

”En återuppfödelse av det adopterade barnet på dess egna villkor. Rasism och positionen av ‘den andre’ i det svenska samhället blir belysta utifrån ett subjektivt och känslomässigt perspektiv.”
-Sanita Balode, doktor i gammelgrekiska

”En liten samling tankar om identitet när man befinner sig i utanförskap trots att man är i det enda hem man känner. Berör ända in i benmärgen och slutar möjligen 7974 mil bort..”
-Annika Egels, socionom

”Fångar och förkroppsligar svåra situationer och känslor på djupet.”
-Jihye Brissman, bibliotekarie och poet

”En resa genom tid och liv där lyriken blir filtret som gör det möjligt att oförblommerat få tillgång till adoptionsupplevelsens alla sidor och känsloströmningar.”
-Leandra Caldarulo, författare, tolk och frilansskribent

ISBN 9789189569911

Rekommenderas för dig